AKTUALNE ZAPYTANIA OFERTOWE

w ramach: POIR.01.01.01-00-1039/18; Numer naboru: 4/1.1.1/2018.

ZAPYTANIE OFERTOWE 15/10/2021

W związku z realizacją Projektu pt.: Zestaw głośnikowy typu High End zbudowany w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz programowalne materiały obudów." w oparciu o dofinansowanie unijne przyznane przez Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju. Przyznane dofinansowanie oznaczone jest numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1039/18; Numer naboru: 4/1.1.1/2018.  

Pylon S.A.

zaprasza do złożenia ofert na dostawę materiału, materiały drewnopochodne – płyta mdf

Załączniki wymagane w postępowaniu

Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1

Załacznik numer 2

Załącznik numer 3

Załącznik numer 4

Zapytanie ofertowe jest również dostępne na portalu: Baza Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/74520

 

ZAMKNIĘTE ZAPYTANIA OFERTOWE

w ramach: POIR.01.01.01-00-1039/18; Numer naboru: 4/1.1.1/2018.

Celem firmy Pylon S.A. - Zapytania Oferotowe jest rozwiązywanie krytycznych kwestii, przed którymi stają nasi klienci: zarówno tych na większą, jak i mniejszą skalę. Nasza wyjątkowa metoda pracy nie tylko nas wyróżnia — ona po prostu sprawia, iż odnosimy ogromne sukcesy w tym, co robimy. Zapewniamy szeroki zakres usług i rozwiązań, które pomagają organizacjom w realizacji zmian, wizji oraz optymalizacji wydajności i produktywności.

ZAPYTANIE OFERTOWE 06/10/2021 - ROZSTRZYGNIĘTE

W związku z realizacją Projektu pt.: Zestaw głośnikowy typu High End zbudowany w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz programowalne materiały obudów." w oparciu o dofinansowanie unijne przyznane przez Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju. Przyznane dofinansowanie oznaczone jest numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1039/18; Numer naboru: 4/1.1.1/2018.  

Pylon S.A.

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego dostawy materiału materiały termoplastyczne (granulat do wtryskarki) – filament do drukarki 3D.

Załączniki wymagane w postępowaniu

Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1

Załacznik numer 2

Załącznik numer 3

Załącznik numer 4

Zapytanie ofertowe jest również dostępne na portalu: Baza Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/72783

W ramach powyższego zapytania ofertowego została wybrana oferta firmy:

MAX3D Sp. z o.o. 

Cena: 9393,17 PLN (netto)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26/01/2021
REQUEST FOR A PROPOSAL NO 26/01/2021
ROZSTRZYGNIĘTE: BRAK OFERT

W związku z realizacją Projektu pt.: Zestaw głośnikowy typu High End zbudowany w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz programowalne materiały obudów." w oparciu o dofinansowanie unijne przyznane przez Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju. Przyznane dofinansowanie oznaczone jest numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1039/18; Numer naboru: 4/1.1.1/2018.  

Pylon S.A.

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia materiału  - zakup materiałów: układ magnetyczny /element składowy głośnika/

Załącznik:

zapytanie ofertowe

In connection to the realization of the project titled: "High End speaker set based on technologically advanced electroacoustic transducers and programmable materials for speaker enclosure." based on EU funding grant awarded by the National Center for Research and Development. The awarded funding is marked with the application number: POIR.01.01.01- 00-1039 / 18; Recruitment number: 4 / 1.1.1 / 2018.

Pylon S.A.

invites you to submit the offers for the realization of an order for the purchase of a material /fabric/ – magnetic motor /elements of the speaker driver/

attachment:

requesto for a proposal

Zapytanie dostępne jest rownież na:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/28959

The request for a proposal is available:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/28959

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 28/12/2020
REQUEST FOR A PROPOSAL NO 28/12/2020

BRAK ROZSTRZYGNIĘCIA - BRAK OFERT

W związku z realizacją Projektu pt.: Zestaw głośnikowy typu High End zbudowany w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz programowalne materiały obudów." w oparciu o dofinansowanie unijne przyznane przez Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju. Przyznane dofinansowanie oznaczone jest numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1039/18; Numer naboru: 4/1.1.1/2018.  

Pylon S.A.

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia materiału  - zakup materiałów: układ magnetyczny /element składowy głośnika/

Załącznik:

zapytanie ofertowe

In connection to the realization of the project titled: "High End speaker set based on technologically advanced electroacoustic transducers and programmable materials for speaker enclosure." based on EU funding grant awarded by the National Center for Research and Development. The awarded funding is marked with the application number: POIR.01.01.01- 00-1039 / 18; Recruitment number: 4 / 1.1.1 / 2018.

Pylon S.A.

invites you to submit the offers for the realization of an order for the purchase of a material /fabric/ – magnetic motor /elements of the speaker driver/

attachment:

requesto for a proposal

Zapytanie dostępne jest rownież na:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/24719

The request for a proposal is available:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/24719

 

w ramach: POIR.01.01.01-00-1039/18; Numer naboru: 4/1.1.1/2018.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/12/2020
REQUEST FOR A PROPOSAL NO 17/12/2020

ROZSTRZYGNIĘTE - ZOSTAŁA WYBRANA OFERTA FIRMY DR. KURT MÜLLER GMBH & CO. KG, CENA: 4500,00 EUR

W związku z realizacją Projektu pt.: Zestaw głośnikowy typu High End zbudowany w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz programowalne materiały obudów." w oparciu o dofinansowanie unijne przyznane przez Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju. Przyznane dofinansowanie oznaczone jest numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1039/18; Numer naboru: 4/1.1.1/2018.  

Pylon S.A.

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia materiału  - zakup materiałów: polimer /dostarczany z aktywatorem/ - zawieszenie dolne

Załącznik:

zapytanie ofertowe

In connection to the realization of the project titled: "High End speaker set based on technologically advanced electroacoustic transducers and programmable materials for speaker enclosure." based on EU funding grant awarded by the National Center for Research and Development. The awarded funding is marked with the application number: POIR.01.01.01- 00-1039 / 18; Recruitment number: 4 / 1.1.1 / 2018.

Pylon S.A.

invites you to submit the offers for the realization of an order for the purchase of a material /fabric/ – Polymer - lower suspension

attachment:

requesto for a proposal

Zapytanie dostępne jest rownież na:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/23156

The request for a proposal is available:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/23156

 

w ramach: POIR.01.01.01-00-1039/18; Numer naboru: 4/1.1.1/2018.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/11/2020 Z DNIA 02 LISTOPADA 2020
ROZSTRZYGNIĘTE - ZOSTAŁA WYBRANA OFERTA FIRMY "FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA SIGERN W.FAKOWSKI SP.K. WARTOŚĆ OFERT 91000 PLN

W związku z realizacją Projektu pt.: Zestaw głośnikowy typu High End zbudowany w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz programowalne materiały obudów." w oparciu o dofinansowanie unijne przyznane przez Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju. Przyznane dofinansowanie oznaczone jest numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1039/18; Numer naboru: 4/1.1.1/2018.  Pylon S.A.

zaprasza do złożenia ofert na dostawę: materiał „metal nie-żelazny”  – „kosz głośnikowy”.

Materiał będący elementem głośnika – kosz utrzymujący układ przetwornika akustycznego.

Poniżej zapytanie ofertowe:

zapytanie ofertowe

załącznik numer 1 - oferta

załącznik numer 2

załącznik numer 3

załącznik numer 4

Zapytanie ofertowe dostępne jest również w bazie konkurencji, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/15014

Zapytanie ofertowe jest również opublikowane pod poniższym adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/14415

 

w ramach: POIR.01.01.01-00-1039/18; Numer naboru: 4/1.1.1/2018.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 29/10/2020 Z DNIA 29 PAŹDZIERNIK 2020
ROZSTRZYGNIĘTE - ZOSTAŁA WYBRANA OFERTA FIRMY DR. KURT MÜLLER GMBH & CO. KG, CENA: 13950,00 EUR

W związku z realizacją Projektu pt.: Zestaw głośnikowy typu High End zbudowany w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz programowalne materiały obudów." w oparciu o dofinansowanie unijne przyznane przez Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju. Przyznane dofinansowanie oznaczone jest numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1039/18; Numer naboru: 4/1.1.1/2018.  Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia materiału  –„membrana głośnikowa”.

Poniżej zapytanie ofertowe:

zapytanie ofertowe - wersja PL

inquiry - english version

Zapytanie ofertowe jest również opublikowane pod poniższym adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/14415

 

KONTAKT

W ramach aktualnych zapytań ofertowych, wszystkie oferty są publikowane na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

wszystkie oferty proszę wysyłać drogą mailową na adres:

zapytanieofertowe@pylonsa.pl