top of page

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/03/2022 - brak rozstrzygnięcia. Nie wpłynęły oferty. 
 

W związku z realizacją Projektu pt.: Zestaw głośnikowy typu High End zbudowany w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz programowalne materiały obudów." w oparciu o dofinansowanie unijne przyznane przez Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju. Przyznane dofinansowanie oznaczone jest numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1039/18; Numer naboru: 4/1.1.1/2018.  

Pylon S.A.

zaprasza do złożenia ofert na dostawę materiału, materiały drewnopochodne – płyta mdf

Pełna treść zapytania znajduje się na Baza Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/98057

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik numer 1

Załącznik numer 2

Załącznik numer 3

Załącznik numer 4


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/11/2021 - zamknięte, brak rozstrzygnięcia. Nie wpłynęła oferta

W związku z realizacją Projektu pt.: Zestaw głośnikowy typu High End zbudowany w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz programowalne materiały obudów." w oparciu o dofinansowanie unijne przyznane przez Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju. Przyznane dofinansowanie oznaczone jest numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1039/18; Numer naboru: 4/1.1.1/2018.  

Pylon S.A.

zaprasza do złożenia ofert na dostawę materiału, materiały drewnopochodne – płyta mdf

Pełna treść zapytania znajduje się na Baza Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/79948

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik numer 1

Załącznik numer 2

Załącznik numer 3

Załącznik numer 4

ZAPYTANIE OFERTOWE 15/10/2021 - ZAKOŃCZONE DNIA 26.10.2021. WYBRANA OFERTA

W związku z realizacją Projektu pt.: Zestaw głośnikowy typu High End zbudowany w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz programowalne materiały obudów." w oparciu o dofinansowanie unijne przyznane przez Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju. Przyznane dofinansowanie oznaczone jest numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1039/18; Numer naboru: 4/1.1.1/2018.  

Pylon S.A.

zaprasza do złożenia ofert na dostawę materiału, materiały drewnopochodne – płyta mdf

Załączniki wymagane w postępowaniu

Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1

Załacznik numer 2

Załącznik numer 3

Załącznik numer 4

Zapytanie ofertowe jest również dostępne na portalu: Baza Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/74520

Została wybrana oferta firmy:

Formatpol Sp. z o.o. 

NIP: 6381779235

Cena: 22 159,50 PLN (netto)

Bieżące zapytania ofertowe: Usługi

ZAPYTANIE OFERTOWE 06/10/2021 - ROZSTRZYGNIĘTE

W związku z realizacją Projektu pt.: Zestaw głośnikowy typu High End zbudowany w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz programowalne materiały obudów." w oparciu o dofinansowanie unijne przyznane przez Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju. Przyznane dofinansowanie oznaczone jest numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1039/18; Numer naboru: 4/1.1.1/2018.  

Pylon S.A.

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego dostawy materiału materiały termoplastyczne (granulat do wtryskarki) – filament do drukarki 3D.

Załączniki wymagane w postępowaniu

Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1

Załacznik numer 2

Załącznik numer 3

Załącznik numer 4

Zapytanie ofertowe jest również dostępne na portalu: Baza Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/72783

W ramach powyższego zapytania ofertowego została wybrana oferta firmy:

MAX3D Sp. z o.o. 

Cena: 9393,17 PLN (netto)

Bieżące zapytania ofertowe: Usługi

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26/01/2021
REQUEST FOR A PROPOSAL NO 26/01/2021
ROZSTRZYGNIĘTE: BRAK OFERT

W związku z realizacją Projektu pt.: Zestaw głośnikowy typu High End zbudowany w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz programowalne materiały obudów." w oparciu o dofinansowanie unijne przyznane przez Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju. Przyznane dofinansowanie oznaczone jest numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1039/18; Numer naboru: 4/1.1.1/2018.  

Pylon S.A.

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia materiału  - zakup materiałów: układ magnetyczny /element składowy głośnika/

Załącznik:

zapytanie ofertowe

In connection to the realization of the project titled: "High End speaker set based on technologically advanced electroacoustic transducers and programmable materials for speaker enclosure." based on EU funding grant awarded by the National Center for Research and Development. The awarded funding is marked with the application number: POIR.01.01.01- 00-1039 / 18; Recruitment number: 4 / 1.1.1 / 2018.

Pylon S.A.

invites you to submit the offers for the realization of an order for the purchase of a material /fabric/ – magnetic motor /elements of the speaker driver/

attachment:

requesto for a proposal

Zapytanie dostępne jest rownież na:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/28959

The request for a proposal is available:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/28959

Bieżące zapytania ofertowe: Usługi

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 28/12/2020
REQUEST FOR A PROPOSAL NO 28/12/2020

BRAK ROZSTRZYGNIĘCIA - BRAK OFERT

W związku z realizacją Projektu pt.: Zestaw głośnikowy typu High End zbudowany w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz programowalne materiały obudów." w oparciu o dofinansowanie unijne przyznane przez Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju. Przyznane dofinansowanie oznaczone jest numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1039/18; Numer naboru: 4/1.1.1/2018.  

Pylon S.A.

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia materiału  - zakup materiałów: układ magnetyczny /element składowy głośnika/

Załącznik:

zapytanie ofertowe

In connection to the realization of the project titled: "High End speaker set based on technologically advanced electroacoustic transducers and programmable materials for speaker enclosure." based on EU funding grant awarded by the National Center for Research and Development. The awarded funding is marked with the application number: POIR.01.01.01- 00-1039 / 18; Recruitment number: 4 / 1.1.1 / 2018.

Pylon S.A.

invites you to submit the offers for the realization of an order for the purchase of a material /fabric/ – magnetic motor /elements of the speaker driver/

attachment:

requesto for a proposal

Zapytanie dostępne jest rownież na:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/24719

The request for a proposal is available:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/24719

Bieżące zapytania ofertowe: Usługi

w ramach: POIR.01.01.01-00-1039/18; Numer naboru: 4/1.1.1/2018.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/12/2020
REQUEST FOR A PROPOSAL NO 17/12/2020

ROZSTRZYGNIĘTE - ZOSTAŁA WYBRANA OFERTA FIRMY DR. KURT MÜLLER GMBH & CO. KG, CENA: 4500,00 EUR

W związku z realizacją Projektu pt.: Zestaw głośnikowy typu High End zbudowany w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz programowalne materiały obudów." w oparciu o dofinansowanie unijne przyznane przez Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju. Przyznane dofinansowanie oznaczone jest numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1039/18; Numer naboru: 4/1.1.1/2018.  

Pylon S.A.

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia materiału  - zakup materiałów: polimer /dostarczany z aktywatorem/ - zawieszenie dolne

Załącznik:

zapytanie ofertowe

In connection to the realization of the project titled: "High End speaker set based on technologically advanced electroacoustic transducers and programmable materials for speaker enclosure." based on EU funding grant awarded by the National Center for Research and Development. The awarded funding is marked with the application number: POIR.01.01.01- 00-1039 / 18; Recruitment number: 4 / 1.1.1 / 2018.

Pylon S.A.

invites you to submit the offers for the realization of an order for the purchase of a material /fabric/ – Polymer - lower suspension

attachment:

requesto for a proposal

Zapytanie dostępne jest rownież na:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/23156

The request for a proposal is available:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/23156

Bieżące zapytania ofertowe: Usługi

w ramach: POIR.01.01.01-00-1039/18; Numer naboru: 4/1.1.1/2018.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/11/2020 Z DNIA 02 LISTOPADA 2020
ROZSTRZYGNIĘTE - ZOSTAŁA WYBRANA OFERTA FIRMY "FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA SIGERN W.FAKOWSKI SP.K. WARTOŚĆ OFERT 91000 PLN

W związku z realizacją Projektu pt.: Zestaw głośnikowy typu High End zbudowany w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz programowalne materiały obudów." w oparciu o dofinansowanie unijne przyznane przez Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju. Przyznane dofinansowanie oznaczone jest numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1039/18; Numer naboru: 4/1.1.1/2018.  Pylon S.A.

zaprasza do złożenia ofert na dostawę: materiał „metal nie-żelazny”  – „kosz głośnikowy”.

Materiał będący elementem głośnika – kosz utrzymujący układ przetwornika akustycznego.

Poniżej zapytanie ofertowe:

zapytanie ofertowe

załącznik numer 1 - oferta

załącznik numer 2

załącznik numer 3

załącznik numer 4

Zapytanie ofertowe dostępne jest również w bazie konkurencji, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/15014

Zapytanie ofertowe jest również opublikowane pod poniższym adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/14415

Bieżące zapytania ofertowe: Usługi

w ramach: POIR.01.01.01-00-1039/18; Numer naboru: 4/1.1.1/2018.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 29/10/2020 Z DNIA 29 PAŹDZIERNIK 2020
ROZSTRZYGNIĘTE - ZOSTAŁA WYBRANA OFERTA FIRMY DR. KURT MÜLLER GMBH & CO. KG, CENA: 13950,00 EUR

W związku z realizacją Projektu pt.: Zestaw głośnikowy typu High End zbudowany w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz programowalne materiały obudów." w oparciu o dofinansowanie unijne przyznane przez Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju. Przyznane dofinansowanie oznaczone jest numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1039/18; Numer naboru: 4/1.1.1/2018.  Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia materiału  –„membrana głośnikowa”.

Poniżej zapytanie ofertowe:

zapytanie ofertowe - wersja PL

inquiry - english version

Zapytanie ofertowe jest również opublikowane pod poniższym adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/14415

Bieżące zapytania ofertowe: Usługi

KONTAKT

W ramach aktualnych zapytań ofertowych, wszystkie oferty są publikowane na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

wszystkie oferty proszę wysyłać drogą mailową na adres:

zapytanieofertowe@pylonsa.pl

bottom of page