top of page
image.png

Tytuł projektu: Aktywny system audio w postaci pełnopasmowego zestawu omnipolarnego z intuicyjną funkcją wireless w standardzie Hi-Fi, z udziałem nowej technologii transmisji danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi a przedmiotowym systemem, wykorzystującej protokół WiFi”, w ramach działania Ścieżka SMART programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Numer umowy: FENG.01.01-IP.02-0235/23

Aktualne zapytania ofertowe - link do portalu Baza Konkurencji.

Zakończone zapytania ofertowe

09.03.2024 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/03/2024 - Materiał drewnopochodny - płyta mdf

Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/186177

Wynik: Została wybrana firma Intar Sp. z o.o. (Ostrów Wielkopolski). Złożyła najkorzystniejszą ofertę i uzyskała najlepszą ocenę punktową. JRC Group S.A. złoży zamówienie na dostawę firmie Intar Sp. z o.o..
Cena: 16155,68 PLN

29.02.2024 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/02/2024 - Materiał drewnopochodny - płyta mdf

Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/185777

Wynik: Brak złożonej oferty

 

1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/02/2024 z dnia 20.02.2024 Mobile Developer - umowa zlecenie

Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/185121

Wynik: Wybrano ofertę złożoną przez Pana Tomasza Smolarka (miejscowość Błaszki) który spełnił wszystkie
warunki udziału w postępowaniu. Pan Tomasz Smolarek spełnił wymagania zapytania ofertowego.
Pan Tomasz Smolarek złożył poniższą ofertę:
Cena za jedną godzinę (wyrażona w wartości brutto brutto rozumiane jako pełen koszt pracodawcy):
195 PLN

2. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/02/2024 z dnia 20.02.2024 Web Developer – umowa zlecenie

Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/185123

Wynik: Wybrano ofertę złożoną przez Pana Macieja Rymarza (miejscowość: Jedlina-Zdrój) który spełnił wszystkie
warunki udziału w postępowaniu. Pan Maciej Rymarz spełnił wymagania zapytania ofertowego. Pan Maciej
Rymarz złożył poniższą ofertę. Cena za jedną godzinę (wyrażona w wartości brutto brutto rozumiane jako
pełen koszt pracodawcy):
200 PLN

3. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/02/2024 z dnia 20.02.2024 Pracownik wykonawczy ds. elektroniki – umowa zlecenie

Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/185124

Wynik: Wybrano ofertę złożoną przez Pana Tomasza Matuszczaka (Ostrów Wielkopolski) który spełnił wszystkie
warunki udziału w postępowaniu. Pan Tomasz Matuszczak spełnił wymagania zapytania ofertowego. Pan
Tomasz Matuszczak przedstawił poniższą ofertę. Cena za jedną godzinę (wyrażona w wartości brutto brutto
rozumiane jako pełen koszt pracodawcy):
200 PLN

4. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/02/2024 z dnia 20.02.2024 Pracownik wykonawczy ds. elektroniki – umowa zlecenie

Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/185125

Wynik: Wybrano ofertę złożoną przez Pana Piotra Czarnywojteka (miejscowość: Krosinko) który spełnił wszystkie
warunki udziału w postępowaniu. Pan Piotr Czarnywojtek spełnił wymagania zapytania ofertowego. Pan
Piotr Czarnywojtek złożył poniższą ofertę. Cena za jedną godzinę (wyrażona w wartości brutto brutto
rozumiane jako pełen koszt pracodawcy):
205 PLN

1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/02/2024 z 19.02.2024 Mobile Developer - umowa zlecenie - ANULOWANE

2. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/02/2024 z 19.02.2024 Web Developer – umowa zlecenie - ANULOWANE

3. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/02/2024 z 19.02.2024 Pracownik wykonawczy ds. elektroniki – umowa zlecenie - ANULOWANE

4. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/02/2024 z 19.02.2024 Pracownik wykonawczy ds. elektroniki – umowa zlecenie - ANULOWANE

bottom of page