top of page
image.png

Tytuł projektu: Aktywny system audio w postaci pełnopasmowego zestawu omnipolarnego z intuicyjną funkcją wireless w standardzie Hi-Fi, z udziałem nowej technologii transmisji danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi a przedmiotowym systemem, wykorzystującej protokół WiFi”, w ramach działania Ścieżka SMART programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Numer umowy: FENG.01.01-IP.02-0235/23

Aktualne zapytania ofertowe - link do portalu Baza Konkurencji.

1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/02/2024 z dnia 20.02.2024 Mobile Developer - umowa zlecenie

Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/185121

2. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/02/2024 z dnia 20.02.2024 Web Developer – umowa zlecenie

Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/185123

3. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/02/2024 z dnia 20.02.2024 Pracownik wykonawczy ds. elektroniki – umowa zlecenie

Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/185124

4. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/02/2024 z dnia 20.02.2024 Pracownik wykonawczy ds. elektroniki – umowa zlecenie

Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/185125

Zakończone zapytania ofertowe

1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/02/2024 z 19.02.2024 Mobile Developer - umowa zlecenie - ANULOWANE

2. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/02/2024 z 19.02.2024 Web Developer – umowa zlecenie - ANULOWANE

3. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/02/2024 z 19.02.2024 Pracownik wykonawczy ds. elektroniki – umowa zlecenie - ANULOWANE

4. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/02/2024 z 19.02.2024 Pracownik wykonawczy ds. elektroniki – umowa zlecenie - ANULOWANE

bottom of page